FM MS
Combi VSE
Hans
Besök vår tillverkare:
NOR GRUPPEN

VSE-3000

Elektronisk regulator för värmesystem. RSK-nr 539 41 64


El-behörighet behövs EJ. Detta innebär en kostnadseffektiv installation.

VSE 3000 består av motor, monteringssats, temperaturgivare för ute- och stigartemperatur, display, transformator 230/24VAC och kabel mellan motor och display. Givarkablar och transformator levereras färdigkopplade.

Regulatorn passar på vridande ventiler.
ESBEs nya och gamla ventiler

I levereransen ingår:

  • Motor med inbyggd reglerelektronik av de flesta fabrikat.
  • Display Exempel:
  • Kabel mellan motor och display
  • Transformator 230/24V AC, 24VA
  • Monteringssats för motor
  • Utetemperaturgivare med 15 m kabel
  • Stigartemperaturgivare med 2m kabel

Funktion

VSE 3000 styr innetemperaturen genom att kontrollera stigartemperaturen till radiator-systemet.

Börvärdet för stigartemperaturen är beroende av utetemperaturen. Ju kallare ute desto varmare behöver värmesystemet vara.

Utetemperaturen mäts och stigartemperaturens börvärde beräknas. Förhållandet åskådliggörs i vidstående bild ”Ledvärdeskurva”.

Beräknat börvärde jämförs med verklig stigartemperatur.

Skillnaden styr åtgärd på reglerventilen så att stigartemperaturen följer börvärdet.

Stigartemperaturen varierar mellan inställbara lägsta och högsta värden.

Om rumsgivare (tillbehör) ansluts kan den finreglera innetemperaturen.

Med den inbyggda klockan kan temperatursänkningar programmeras.

Vid sommartemperaturer kan reglerfunktionen ställa reglerventilen i stängt läge.

Inställningar

Inställningar i regulatorn görs med displayens fem knappar och grafiskt teckenfönster.

Rumsgivare (tillbehör) RSK-nr 539 41 65

Rumstemperaturen jämförs med inställd önskad rumstemperatur. Skillnaden påverkar stigartemperaturens börvärde så att önskad innetemperatur erhålls.

Returtemperaturgivare (tillbehör)

Om extra givare ansluts kan denna läsa av returtemperaturen i systemet. Man väljer att endast se temperaturen och att låta givaren påverka regleringen av shuntventilen.
Reglerfunktionen gör att för kalla returtemperaturer undviks. Detta förhindrar kondens i pannan.
När givare endast mäter kan den användas för att se en valfri temperatur i systemet eller i huset.

Ytterligare funktioner efter förfrågan.

Pdf VSE-3000 brochyr
Pdf VSE-3000 handbok
Pdf VSE-2 handbok


Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen, Tel: 031-26 78 78, Mobil: 0706-84 77 85, Fax: 031-26 41 41, E-post: info@wseprodukter.se
Levererad av Smelink WEB Smelink WEB