FM MS
Combi VSE
Hans
Besök vår tillverkare:
NOR GRUPPEN

KOPPLINGSALTERNATIV


FMNOR-SHUNT FM är en gjuten shuntgrupp med egen ventil, upplösning 1:100.
Unik konstruktion med patent. Vändbar, höger eller vänsteranslutning behövs EJ tas hänsyn till (termometerfickor på båda sidor). Finns i storlek FM25,50 och 65 med kvs värden på styrventil från 0,32-80. Vi kan även leverera styrventilen med olika kvs-värden i portarna.
Vi levererar komplett med avstängningsventiler, injusteringsventiler och pump. Vi kan också leverera med monterat ställdon för valt reglerfabrikat/styrsignal. Samt i vissa fall med reglerutrustning.

FM NORGEKOPPEL
Sekundärmonterad styrventil.
Konstant flöde primärt och sekun- Därt. Ventil B öppen. Blandningsventil i sekundärsidans Tillopp. Sekundärpumpen dimensioneras för att klara tryckfallet över styrventilen. Användbar som förshunt och i system med lika flöde primärt och sekundärt.
FM

FM

TRE-VÄGS SHUNTKOPPLING
Sekundärmonterad styrventil, Sugande koppel. Två-vägs kopplad tre-vägs ventil. Variabelt flöde Primärt, konstant flöde sekundärt. Ventil B stängd.

Blandningsventil i sekundärsidans Tillopp. Sekundärpumpen dimensioneras för att klara tryckfallet över styrventilen samt rör på primärsidan. Användbar vid system med trycklös primärsida eller underdimensionerad huvudpump, samt även vid krav på låga returtemperaturer.

FM

FM

TRE-VÄGS SHUNTKOPPLING
Sekundärmonterad styrventil, Sugande koppel. Två-vägs kopplad tre-vägs ventil. Variabelt flöde primärt, konstant flöde sekundärt. Ventil B stängd.

Blandningsventil i sekundärsidans tillopp. Sekundärpumpen dimensioneras för att klara tryckfallet i hela systemet. Användbar vid system utan huvudpump (sugande koppel) samt även vid krav på låga returtemperaturer.

FM

FM

TRE-VÄGS SHUNTKOPPLING, UTAN SEKUNDÄRPUMP
Primärmonterad styrventil. Konstant flöde primärt, variabelt flöde sekundärt. Ventil B stängd.
Blandningsventil i primärsidans retur.

Primärpumpen dimensioneras för att klara tryckfallet över styrventilen och sekundärkretsen. Användbar till eftervärmningsbatterier utan frysrisk, kyl batterier samt system med (mycket) höga drivtryck. Eget kvs värde i port 3 kan levereras, om sekundärkretsens tryckfall är stort.

FM

FM

SVERIGEKOPPEL
Primärmonterad styrventil. Konstant flöde primärt och sekundärt.
Ventil B öppen. Blandningsventil i primärsidans retur.

Primärpumpen dimensioneras för att klara tryckfallet över styr ventilen. Användbar vid lika och olika flöden primärt och sekundärt.

FM

FM

VÄRMEÅTERVINNING
Konstant flöde i frånluftsbatteri (-), variabelt flöde i tilluftsbatteri (+). Ventil B stängd.

Pump dimensioneras för att klara Tryckfallet i hela systemet. Tryck- fallet över ventilens shuntport (port 3) bör närma sig samma tryckfall som tilluftsbatteri och rör. Ventilens huvudport (port 2) dimensioneras vanligen med ett tryckfall på 10-20 kPa. Denna dimensioneringsmetod sparar tryckfall och pumpkostnader vid installation och drift.

FM

FM

TVÅ-VÄGSKOPPEL
Ventil i primärsidans retur. Varia- belt flöde primärt och konstant flöde sekundärt. Ventil B öppen.

Primärpumpen dimensioneras för att klara tryckfallet över styrventilen.
Användbar vid fjärrvärmeanlägg Ningar och krav på låga returtemper- aturer.

FM

FM

TVÅ-VÄGSKOPPLAD 3-VÄGSVENTIL
Sekundärmonterad styrventil.
Variabelt flöde primärt och konstant flöde sekundärt. Ventil B stängd.

Blandningsventil i sekundärsidans tillopp. Sekundärpumpen dimensio- neras för att klara tryckfallet över styrventilen. Vid underdimensionerad, alt. System utan huvudpump (sugande koppel) dimensioneras denna att klara även detta tryckfall.

FM

Kopplingarna kan spegelvändas och snurras runt.
Undvik att montera shuntgruppen med ventilspindeln nedåt.

LADDA NER VÅRA BROSCHYRER

Pdf Nor-Shunt
Pdf Drift och Skötsel
Pdf Byte av ventilinsats
Pdf CE-Märkning


Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen, Tel: 031-26 78 78, Mobil: 0706-84 77 85, Fax: 031-26 41 41, E-post: info@wseprodukter.se
Levererad av Smelink WEB Smelink WEB